Inwonersprofielen, de senioren van Leiden, 2019

groep ouderen wandelen op straat
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Het CBS Urban Data Center/Leiden071 heeft de senioren van Leiden in kaart gebracht aan de hand van een clusteranalyse.

Dit heeft geresulteerd in vijf inwonersprofielen voor de inwoners van Leiden van 65 jaar en ouder, die samen een gedetailleerd beeld geven van de verscheidenheid aan senioren in Leiden. In aanvulling op eerder onderzoek naar de gehele bevolking van Leiden zijn nu de senioren op basis van 11 demografische, sociaaleconomische en woningkenmerken ingedeeld in vijf groepen. Dit is gedaan met gegevens over 2019.

Onder de senioren van Leiden is zo inzicht verkregen in de verschillende groepen en waar zij wonen. Ook biedt het meer inzicht in vraagstukken die spelen in het bijvoorbeeld het sociaal domein of over opgaven omtrent zorg en huisvesting; welke groepen mensen hebben meer zorg nodig of lopen een verhoogd risico om meer zorg nodig te hebben? Hoe zijn de verschillende groepen senioren verdeeld over de stad en past het woningaanbod bij de samenstelling van deze groepen?