Biologische landbouwbedrijven

In deze tabel zijn de biologisch werkende landbouwbedrijven te vinden, biologisch gecertifceerd en deels biologisch gecertificeerd in omschakeling van 2015 tot en met 2022.
De cijfers over 2022 betreffen voorlopige cijfers. Naast de cijfers over het aantal bedrijven is in deze tabel ook het aantal hectaren af te lezen van deze bedrijven.