Financiële schade criminaliteit tegen burgers

Deze tabellenset bevat cijfers over de financiële schade van criminaliteit tegen burgers, de vergoeding van de schade, de aangifte van de schade, en de financiële problemen die de slachtoffers door deze schade hebben (gehad). De cijfers zijn uitgesplitst naar soorten delicten.
Tabel bevat data uit de Veiligheidsmonitor 2021 over het thema financiële schade van criminaliteit tegen burgers. De Veiligheidsmonitor is uitgevoerd in opdracht van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.