Relatieve specialisatie Nederlandse industrie, 2020

Persoon in witte labjas aan het werk met elektronische apparatuur
© ANP / Frank Muller / Zorginbeeld
Relatieve specialisatie Nederlandse industrie ten opzichte van de rest van de wereld, 2020.
Deze tabel geeft inzicht in de relatieve specialisatie van de Nederlandse industrie ten opzichte van de rest van de wereld. Dat gebeurt door te kijken naar de uitvoer van industriële producten en te kijken waarvan Nederland relatief veel of weinig exporteert. Dat laat bijvoorbeeld zien waar niches zijn waarin de Nederlandse industrie relatief erg actief is. Voor een aantal bedrijfstakken is meer productdetail gegeven. Bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.