Gemiddelde jaarkilometrage personenauto’s naar regio, 2019

Deze tabellen tonen aantallen personenauto's en de gemiddelde jaarkilometrage van personenauto's per gemeente en provincie in verslagjaar 2019.
De cijfers zijn uitgesplitst naar brandstofsoort en type eigendom. Bij de gemeenten is ook de stedelijkheidsgraad weergegeven in de tabel. Het betreft cijfers over het jaar 2019. De cijfers hebben een definitieve status.

De voertuigaantallen geven het totale aantal voertuigen weer dat in de loop van het kalenderjaar op de weg kan zijn geweest (dus niet de stand van 1 januari). De aantallen zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. De gemiddelde jaarkilometrage wordt geschat op basis van tellerstanden die worden geregistreerd door RDW.

De tabellen zijn bekostigd door het ministerie van Financiën.