AZW: Werkbeleving en uitstroom werknemers, 2020-2021

Deze tabel bevat gegevens over de samenhang tussen de werkbeleving van werknemers in de zorg- en welzijnssector en hun mobiliteit in de periode 2020-2021 aan de hand van informatie uit de meting in 2020 van de AZW Werknemersenquête.

In deze analyse is onderzocht wat de samenhang is tussen de werkbeleving van werknemers in de zorg- en welzijnssector en hun mobiliteit. Deze analyse is een vervolg op een vergelijkbare analyse AZW: Werkbeleving en uitstroom Soc. Domein naar enkele branches, 1e kw 2019 (cbs.nl) uit 2020, waarin de werkbeleving in relatie tot de uitstroom van werknemers in het sociale domein is onderzocht. In deze vervolganalyse is gekeken naar alle werknemers binnen de zorg- en welzijnssector smal (exclusief kinderopvang) op basis van de meting in het vierde kwartaal 2020 van de AZW Werknemersenquête. Van deze werknemers is middels de Polisadministratie vastgesteld of zij één jaar later:

  • werkzaam waren als werknemer in dezelfde branche binnen de sector zorg en welzijn, maar wel van baan gewisseld (intrabranche mobiliteit);
  • werkzaam waren als werknemer in een andere branche binnen de sector zorg en welzijn (interbranche mobiliteit);
  • uitgestroomd zijn uit de sector zorg en welzijn (of naar een baan binnen de kinderopvang zijn gewisseld.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.