Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag

Kinderen steken hun hand op in de klas
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Arbeidsmarktsituatie van po- en vo-docenten in de gemeente Den Haag een jaar voor en een jaar na peilmoment, oktober 2017 t/m oktober 2020

De tabel geeft weer wat de arbeidsmarksituatie van po- en vo-docenten in de gemeente Den Haag was een jaar voordat zij werkzaam zijn als docent in Den Haag en een jaar erna. Er wordt terug- en vooruit gekeken vanuit vier peilmomenten: oktober 2017, oktober 2018, oktober 2019 en oktober 2020. Op alle peilmomenten wordt een jaar terug en wordt een jaar vooruit gekeken, behalve op peilmoment oktober 2020. Op dat peilmoment wordt alleen een jaar teruggekeken. Dat komt omdat cijfers voor een jaar later nog niet beschikbaar zijn op dit moment. Op alle peilmomenten geeft de tabel informatie over het aantal docenten dat werkzaam is in de gemeente Den Haag. Uit de tabel wordt duidelijk wat die docenten het jaar ervoor deden (werkten ze toen ook al als docent in het po of vo in de gemeente Den Haag of werkten ze wellicht als po- of vo-docent buiten de gemeente Den Haag of deden ze iets anders in het po of vo of werkten ze in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), waren ze student of waren ze geen student en werkten ze elders of deden ze iets anders?) en wat ze het jaar erna deden.

Bekostigd door: gemeente Den Haag