Tabellen Bbz nader voorlopig, december 2021

icoontje van twee poppetjes onder een paraplu
Nader voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), december 2021
Deze tabellenset bevat twee tabellen met landelijke cijfers over aantal nieuwe Bbz-uitkeringen in december 2021 en aantal lopende Bbz-uitkeringen ultimo december 2021.

Het Bbz, uitgevoerd door gemeenten, is een regeling voor startende ondernemende bijstandsgerechtigden en vormt een vangnet voor gevestigde zelfstandigen met een tijdelijk financieel probleem. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning, zoals een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal. Als overgangsperiode na de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) konden zelfstandigen van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 aanspraak maken op financiële steun in het kader van het vereenvoudigde Bbz. Hiermee konden ondernemers eenvoudiger aanspraak maken op financiële steun dan op basis van het reguliere Bbz.

Gegevens voor de tabellenset zijn ontleend aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS).

Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).