Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021

staafdiagram
Wanbetalers zorgverzekering 2021 naar achtergrondkenmerken
De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar verschillende kenmerken waaronder leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en regio. Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal zes maanden. Het betreft de situatie op 31 december 2021 (peildatum).