Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021

grafiek
Tabellen over bijzondere bijstand in de vorm van individuele studietoeslag: uitbetalingen en personen met een uitkering.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de totale uitgaven van gemeenten aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2021. Om hierin te voorzien heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een tabel samengesteld met informatie over uitbetalingen bijzondere bijstand individuele studietoeslag. Daarnaast is een tabel samengesteld over personen met een uitkering bijzondere bijstand individuele studietoeslag.