Particuliere huishoudens naar belastbaar inkomen, 2020*

grafiek
Particuliere huishoudens naar klassen van belastbaar inkomen (WRB-grens 2022) naar huishoudenstype, 2020*
Aantal particuliere huishoudens naar huishoudenstype (een- en meer persoons) naar belastbaar inkomen (op of onder WRB-grens 2022 en boven WRB-grens), 2020*

Opdrachtgever: Juridisch Loket