Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021

grafiek
Werkzame personen van 15 tot 75 jaar met een beroep als onderwijskundige en overige docenten of leidster kinderopvang en onderwijsassistenten, verbijzonderd naar geslacht, 2003-2021.
Personen van 15 tot 75 jaar die als onderwijskundige en overige docenten of leidster kinderopvang en onderwijsassistenten werkzaam zijn nader gespecificeerd naar hun beroep. In opdracht van het Onderwijsblad (aob), dit is een update van eerder geleverde cijfers met het jaar 2021.