Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018

staafdiagram
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of bij de doorstart van een bedrijf na een faillissement werknemers met bepaalde achtergrondkenmerken vaker worden meegenomen naar het nieuwe bedrijf dan andere types werknemers.
De tabellen zijn samengesteld op basis van gegevens uit het Stelsel van sociaal-Statistische Bestanden (SSB) van het CBS.
Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid