Zelfdodingen, 1970-2021

Tabellen over zelfdodingen (tijdreeks vanaf 1970), gebaseerd op doodsoorzakenstatistiek

De gegevens worden weergegeven in absolute aantallen en per 100 duizend van de gemiddelde bevolking. 

De nieuwe tabel bevat de juiste regionale cijfers voor 2020 en 2021.