Verhuisbewegingen Parkstad 2019-2020

mensen wandelen in bos naast grote flatgebouwen
© Hollandse Hoogte
Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van inwoners uit de zeven Parkstadgemeenten.
Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van Parkstedelingen van 18 jaar of ouder voor de jaren 2019 en 2020. Waar komen de mensen vandaan die in één van de zeven Parkstadgemeenten komen wonen? Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen gemeente of zelfs het buitenland? Wat is de invloed van de coronacrisis in 2020? Dit dashboard geeft niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jonge gezinnen, middeninkomens of studenten. In aanvulling daarop is voor de 7 Parkstadgemeenten ook gekeken naar de mate waarin personen binnen huishoudens gebruik maken van speciaal onderwijs, in hoeveel huishoudens gebruik gemaakt wordt van jeugdhulp en naar de omvang van éénouderhuishoudens.

Het dashboard bestaat uit verschillende onderdelen. Op de overzichtspagina's voor gemeenten en wijken krijgt u een algemeen beeld van de verhuizingen vanuit, naar en binnen uw gemeente of wijk. Naast de verhuisstromen tussen gemeenten, kunt u ook de verhuisstromen tussen wijken binnen een gemeente zien en de verhuisstromen van en naar de provincies en het buitenland voor uw gemeente. Als laatste geeft het dashboard informatie over specifieke veranderingen in iemands levensloop (bijvoorbeeld samenwonen of uit huis gaan) in relatie tot verhuizingen. Voor de meeste onderdelen zijn er, naast uitkomsten per gemeente, ook uitkomsten beschikbaar voor de regio Parkstad als totaal.

Dit dashboard is een spin-off van het algemene verhuizingendashboard van het CBS met cijfers over meer dan 80 gemeenten. Deze is terug te vinden via de link hieronder.