Bruto binnenlands product per hoofd voor Caribisch Nederland, 2012-2019

grafiek
De tabel bevat het bruto binnenlands product voor Caribisch Nederland in US Dollar (in lopende prijzen), inclusief uitsplitsing naar eiland, voor de periode 2012-2019.
Jaarlijks publiceert het CBS het bbp (niveau en groei) voor de drie eilanden van Caribisch Nederland over verslagjaar T-2. Dit gebeurt doorgaans in de tweede helft van het jaar. Het onderzoek wordt bekostigd door de ministeries van EZK en SZW.