BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021

plaatje poppetjes
Tabellenset over het aantal personen met bijstand, instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau, 1e en 2e kwartaal 2021.
De verandering van het aantal bijstandsontvangers wordt bepaald door het saldo van bijstandsinstromers en -uitstromers. Om meer inzicht te krijgen in welke delen van Nederland de dynamiek in het aantal bijstandsontvangers het grootst is, heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de eerste twee kwartalen van 2021 cijfers berekend over instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau.