Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Utrecht

Grote recreatiepark
© Hollandse Hoogte / Peter Bakker
Brede welvaart omvat veel meer dan alleen economie en inkomen. Het gaat ook over de gezondheid, het onderwijsniveau, de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving en vele andere aspecten die het leven en welzijn van mensen beïnvloeden. De brede welvaart hoeft niet gelijk verdeeld te zijn over verschillende bevolkingsgroepen. Het beeld dat wordt geschetst van de brede welvaart voor provincie Utrecht en andere regio’s en gemeenten in de regionale Monitor Brede Welvaart is gebaseerd op totalen en gemiddelden. Groepen met een hogere of lagere brede welvaart zijn in die cijfers niet zichtbaar. Daarom wordt er in dit dashboard ingegaan op de verdeling van brede welvaart tussen bevolkingsgroepen in dit geval: geslacht, leeftijd en hoogst behaalde onderwijsniveau. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met de rest van Nederland.

Om de verdeling van de brede welvaart in de provincie Utrecht inzichtelijk te krijgen is het CBS gevraagd dit dashboard te ontwikkelen.