Bruto regionaal product Noordoost en Noordwest Friesland, 2020

grafiek
De waarde en volumeontwikkeling van het bruto regionaal product van de regio’s Noordoost Friesland en Noordwest Friesland, verslagjaar 2020.
De cijfers betreffen de waarde en de volumeontwikkeling van het bruto regionaal product van twee regio’s, Noordoost Friesland en Noordwest Friesland. Deze regio’s zijn samengesteld conform de wensen van de opdrachtgever. De geleverde gegevens hebben betrekking op verslagjaar 2020.

De publicatie wordt bekostigd door het Fries Sociaal Planbureau.