Goederenexport provincies naar Rusland, 2019

grafiek
Export van bedrijven naar Rusland, naar provincie, 2019
De export van bedrijven naar Rusland is op basis van de vestigingen van die bedrijven uitgesplitst naar provincie voor verslagperiode 2019.