Begrotingsindicatoren BuZa RVO

grafiek
Begrotingsindicatoren: monitoren instrumentarium economische diplomatie.
Het ministerie voor Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben het CBS gevraagd een gedeelte van het instrumentarium van economische diplomatie te koppelen aan bestanden met informatie over handel in goederen en diensten. Voor de instrumenten is geanalyseerd hoe deze handel zich heeft ontwikkeld in de periode voor en na de beleidsinterventie.