Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021

grafiek
Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland naar beroep in 2021.
Cijfers over beroepen van mensen in Nederland van 15 tot 75 jaar, in opdracht van Matchcare.