Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten (2020-2021)

grafiek
Tabel betreft een aantal gemiddelden over woonruimten berekend op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.
In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen en specifiek over woonruimten. Gemiddelde bouwkosten per type woonruimte, woningen, gemiddelde bouwkosten per vierkante meter, gemiddelde bouwkosten per kubieke meter, gemiddelde inhoud per wonen de gemiddelde bouwkosten per woning, van nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend. Deze tabel geeft een verdere uitsplitsing in variabelen en verdere regionalisering van de regulier op Statline gepubliceerde gegevens.

De opdrachtgever is het ministerie van BZK.