Regiomonitor regio Groningen-Assen

Nieuwbouwwoningen in regio Groningen - Assen
© Johan Bosma
Monitor voor de regio Groningen-Assen die de belangrijkste ontwikkelingen rondom wonen, economie en mobiliteit laat zien
In de Regiomonitor Regio Groningen-Assen (RGA) wordt inzicht gegeven in het 'daily urban system' van de regio. Het gebied rondom de steden Groningen-Assen waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (woon, werk, sport, studie) zich afspelen wordt ook wel het 'daily urban system' genoemd. Er is sprake van een clustering van bedrijven, organisaties en mensen in een logisch samenhangend gebied waarbinnen de mensen wonen, werken en reizen in de breedste zin van het woord. Om een fenomeen als het 'daily urban system' van een regio te beschrijven kan niet worden volstaan met één indicator. Voor deze monitor wordt dan ook gebruik gemaakt van een brede set aan indicatoren met de nadruk op het thema wonen.

Dit dashboard is ontwikkeld op verzoek van de regio Groningen-Assen. De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. In de RGA werken deze overheden sinds 1996 samen op de thema's economie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en wonen