Impact coronasteunmaatregelen professionele podia, 2020

grafiek
Cijfers over de impact van de getroffen coronasteunmaatregelen op het bedrijfsresultaat van professionele podia, naar podiumgrootte, voor het jaar 2020*.
Deze tabel bevat een uitbreiding op de bestaande StatLinetabel Professionele Podiumkunsten; werkgelegenheid, baten en lasten.

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid in 2020 een aantal steunmaatregelen doorgevoerd: generieke steunmaatregelen voor bedrijven in het algemeen en cultuurspecifieke steunmaatregelen specifiek voor bedrijven in de culturele sector. Ook gemeenten en provincies hebben steun geboden. In 2020 was de coronasteun voor de professionele podia een zeer belangrijke bron van inkomsten. In de reguliere StatLinetabel is de ontvangen coronasteun geen aparte batenpost, maar ondergebracht bij de post ‘overige subsidies’. Vanwege de belangrijke rol van deze inkomstenbron in 2020, is deze alsnog inzichtelijk gemaakt in deze aanvullende tabel.

De cijfers zijn gemaakt op basis van de gegevens van de organisaties in de populatie waarvan het tonen van professionele podiumkunsten de hoofdactiviteit is. Deze tabel toont voor deze organisaties de bedragen generieke noodsteun (rijksoverheid), de cultuurspecifieke noodsteun (rijksoverheid), en de steunbedragen die verstrekt zijn door provincie en gemeente. Daarnaast zijn ook gegevens over de totale baten, de totale lasten en het bedrijfsresultaat opgenomen. Dit geeft een beeld van de impact die de coronasteunmaatregelen hebben gehad op het uiteindelijke resultaat.
De cijfers zijn uitgesplitst naar podiumgrootte (op basis van de maximale publiekscapaciteit), en hebben de status 'voorlopig'.

Deze tabel is gebaseerd op informatie uit verschillende bronnen. Behalve data van het CBS zijn ook gegevens gebruikt die verzameld zijn door de Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). Met deze partijen werkt het CBS samen in het samenstellen van de jaarlijkse cijfers voor het onderzoek Podiumkunsten.

*voorlopig