Autobezit in Veldhoven op postcodeniveau, 1-1-2021

grafiek
Gemiddeld autobezit per huishouden in de gemeente Veldhoven op postcodeniveau, 1-1-2021
Tabel 1: Het gemiddeld autobezit per huishouden in de gemeente Veldhoven op Postcode 5-niveau

Tabel 2: Het gemiddeld autobezit per huishouden in de gemeente Veldhoven op Postcode 6-niveau

De tabellen zijn gemaakt in opdracht van de gemeente Veldhoven