Vermogensverdeling en vermogensopbouw, 2006-2020

grafiek
Vermogensverdeling naar vermogensbestanddelen, leeftijd hoofdkostwinner en belangrijkste inkomensbron, 2006-2020.

Deze tabellen zijn vervaardigd in het kader van het thans lopende Interdepartementale Onderzoek (IBO) naar de Vermogensverdeling in Nederland. De zeven tabellen bevatten gegevens over de verdeling van het vermogen van Nederlandse particuliere huishoudens in percentielen alsook de vier 0,25% en 0,1% huishoudens met het hoogste vermogen weergegeven. Per indelingsgrootheid is het vermogen uitgesplitst naar afzonderlijk vermogensbestanddelen, leeftijdsklassen van de hoofdkostwinner en belangrijkste inkomensbron van het huishouden. Een verdere tabel bevat de grensbedragen van de percentielen, 0,25% en 0,1% huishoudens met het hoogste vermogen. Alle tabellen omvatten de jaren 2006 tot en met 2020.

Opdrachtgever: Secretariaat IBO Vermogensverdeling.