BUS-U: In- en uitstroom bijstand per kwartaal, 2020

standaard plaatje
Tabellenset over het aantal personen met bijstand, instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau, per kwartaal van 2020.
De coronacrisis heeft in 2020 een eind gemaakt aan de daling - die begon in 2017 - van het aantal personen dat een algemene bijstandsuitkering ontvangt. De verandering van het aantal bijstandsontvangers wordt bepaald door het saldo van bijstandsinstromers en -uitstromers. Om meer inzicht te krijgen in welke delen van Nederland de verandering van het aantal bijstandsontvangers het grootst is, heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) per kwartaal van 2020 cijfers berekend over instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau.