Tevredenheid met de relatie met de partner, 2014-2020

grafiek
Tevredenheid met de relatie met de partner van de bevolking van Nederland van 18 jaar en ouder in de periode 2014-2020 (rapportcijfer), uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en hoogst behaald opleidingsniveau.
Het rapportcijfer voor de tevredenheid met de relatie met de partner betreft alleen mensen die een partner hebben. De bron van het cijfer is het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn in de jaren 2014 tot en met 2020. Het onderzoek wordt gehouden onder personen van 15 jaar of ouder; de cijfers over welzijn (waaronder de tevredenheid met de relatie met de partner) betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder.