Regionale verdeling Brede Welvaart Eindhoven, 2021

Verkeersplein met omliggende gebouwen in het centrum van Eindhoven
© Hollandse Hoogte / Ton Toemen
Brede welvaart omvat veel meer dan alleen economie en inkomen. Het gaat ook over de gezondheid, het onderwijsniveau, de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving en vele andere aspecten die het leven en welzijn van mensen beïnvloeden.
De brede welvaart hoeft niet gelijk verdeeld te zijn over verschillende bevolkingsgroepen. Het beeld dat wordt geschetst van de brede welvaart voor Eindhoven en andere gemeenten en regio's in de regionale Monitor Brede Welvaart is gebaseerd op totalen en gemiddelden. Groepen met een hogere of lagere brede welvaart zijn in die cijfers niet zichtbaar. Daarom wordt er in dit dashboard ingegaan op de verdeling van brede welvaart tussen bevolkingsgroepen in dit geval: geslacht, leeftijd en hoogst behaalde onderwijsniveau.

In dit dashboard wordt gekeken naar de verdeling van de brede welvaart in de dimensie 'hier en nu'. De gekozen indicatoren representeren de dimensie 'hier en nu' met de onderliggende thema's.

De ontwikkeling van de brede welvaart voor de bevolkingsgroepen binnen de gemeente Eindhoven wordt beschreven aan de hand van de trendmatige ontwikkeling gedurende de afgelopen acht jaren (de middellange termijn: 2012-2019). Hiervoor zijn statistische gegevens van de inwonersenquête van Eindhoven met die van CBS gecombineerd.

Om de verdeling van de brede welvaart in Eindhoven inzichtelijk te krijgen heeft de gemeente Eindhoven het CBS/UDC Eindhoven gevraagd dit dashboard te ontwikkelen. Het bestaande onderzoek is uitgebreid in een intensieve samenwerking tussen de gemeente en het CBS.