Studieschulden 2011-2021

standaard
Studieschulden van personen, naar leeftijd, 2011-2021.
De tabel bevat gegevens over de studieschuld van huidige en oud-studenten voor de periode 2011 t/m 2021, uitgesplitst naar leeftijd. De gegevens betreffen de stand per 1 januari van het jaar.