Sepotbeslissingen Openbaar Ministerie, 2010-2020

grafiek
Sepotbeslissingen door het Openbaar Ministerie (OM) naar type sepot, leeftijdsgroep van de verdachte en type zwaarste misdrijf, 2010-2020.
In deze tabellenset worden sepotbeslissingen voor de jaren 2010-2020 uitgesplitst naar type van het zwaarste misdrijf en naar leeftijdscategorie van de verdachte. Daarnaast zijn voor het jaar 2020 de totalen van bij het Openbaar Ministerie ingeschreven rechtbankstrafzaken en beslissingen door het Openbaar Ministerie naar type misdrijf opgenomen. De tabellenset wordt gemaakt in opdracht van RTL Nieuws.