Regionale economische ontwikkeling, derde kwartaal 2021

Standaardfiguur maatwerk
De economie is in het derde kwartaal van 2021 in alle regio’s gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Het groeipercentage was het hoogst in de regio Haarlemmermeer. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers van 2020 tot en met het derde kwartaal van 2021 voor de COROP-plusgebieden en de provincies. De cijfers zijn experimenteel en kennen daarom een relatief hoge mate van onzekerheid. De percentages betreffen de economische groei ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaand jaar.