Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2019*

Armoedemonitor gemeente Den Haag
© Nikki van Toorn (CBS)
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Haag uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2019* (* = voorlopige cijfers)

De gemeente Den Haag wil het minimabeleid monitoren. Dit bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen van inkomensondersteunende regelingen. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen hier gebruik van maken. Interessant is wat de samenstelling is van de minimahuishoudens in de gemeente en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens.

Het CBS beschikt over inkomensgegevens waarmee de doelgroep minimahuishoudens volledig in beeld gebracht kan worden. Een gemeente kan dit over het algemeen niet zelf omdat zij geen beschikking heeft over deze gegevens. Het CBS is daarom gevraagd de gegevens over het gebruik van gemeentelijke regelingen in 2019 te koppelen aan de inkomensgegevens van dat jaar. De onderstaande tabellenset is het resultaat hiervan. Daarnaast zijn de resultaten zichtbaar op het dashboard Armoedescan.