Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling

Op verzoek van de inspectie SZW is een tabel samengesteld op basis een maatwerk bedrijfstakindeling. De gegevens hebben betrekking op het aantal zelfstandigen zonder personeel.
De gegevens zijn gebaseerd op onderstaande StatLine-tabel. De toelichting van die tabel is ook van toepassing op de huidige tabel.