Vervoer van levende dieren, 2020

Twee varkens in een aanhanger voor veevervoer
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
De tabellenset bevat gegevens over de in- en uitvoerwaarde van levende dieren in 2020 naar soorten dieren en herkomstland of bestemming en daarnaast gegevens over het vervoer van levende dieren over de weg door Nederlandse voertuigen in termen van aantal ritten per afstandsklasse en gemiddeld afgelegde afstand per rit.
Deze tabellenset hoort bij een nieuwsbericht over het vervoer van levende dieren. De wegvervoer cijfers over 2020 zijn voorlopig.