CPI Caribisch Nederland exclusief COVID-19 toeslagen

afbeelding grafiek
De CPI voor Caribisch Nederland waarbij de toeslagen voor huishoudens op elektriciteit, water en internet niet in de berekening zijn meegenomen waardoor het effect van de toeslagen op CPI zichtbaar worden.

Tijdens de Corona epidemie zijn de lasten voor huishoudens in Caribisch Nederland verlicht door toeslagen op elektriciteit, water en internet. Dankzij de toeslagen betalen huishoudens geen vastrecht voor water en elektriciteit en wordt een korting gegeven op de aansluitkosten voor internet. Deze toeslagen hebben derhalve invloed op de CPI in Caribisch Nederland.
De toeslagen waarvoor gecorrigeerd is zijn:

  1. De toeslagen op elektriciteit, water en internet die per 1 mei 2020 ingingen.
  2. De toeslagen voor internet op St. Eustatius en Saba die per 1 januari 2021 ingingen.

De resultaten laten zien wat de effecten van de bovengenoemde toeslagen zijn geweest op de CPI vanaf het tweede kwartaal 2020 tot en met het tweede kwartaal van 2021. Dit is gedaan door de CPI opnieuw te berekenen waarbij de toeslagen niet zijn meegenomen.

De tabel geeft de indexcijfers per eiland en per bestedingscategorie (2017=100). De indexcijfers van de bestedingscategorieën 04 (Huisvesting, water en energie) en 08 (Communicatie) zijn gewijzigd door de toeslagen. De totaal indexcijfers zijn vervolgens ook gewijzigd.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft verzocht om het effect van deze toeslagen op de CPI door te rekenen.