Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2020/’21*

grafiek
In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld ten behoeve van de weging voor de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.
Het betreft gegevens over leerlingen in leerjaar 2 en 4 van het bekostigd voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, woongemeente, regio van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), stedelijkheid en het geslacht van de leerlingen. De tabellen bevatten voorlopige cijfers over leerlingen in schooljaar 2020/'21.

De cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via ASD@cbs.nl o.v.v. naam publicatie.