Bedrijven in culturele sector naar regio

standaard afbeelding maatwerk
Het aantal bedrijfsvestigingen in de culturele en creatieve industrie was op 1 april 2021 in de meeste regio’s hoger dan op 1 januari 2020.
Deze tabel bevat het aantal bedrijfsvestigingen met minimaal twee werkzame personen in de culturele sector per regio (COROP-gebieden) op 1 januari 2020 en 1 april 2021.