Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2021

afbeelding van een grafiek
De tabel toont het aantal jongeren van 0 t/m 22 jaar in 2021 in de acht expertisecentrumregio’s voor complexe jeugdhulp.

De gepresenteerde jongeren zijn de inwoners van de regio op 1 januari van 2021 die op dat moment jonger waren dan 23 jaar. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De tabel is samengesteld op basis van informatie die openbaar op StatLine te vinden is in combinatie met een overzicht dat door het ministerie van VWS is aangeleverd met de samenstelling van de acht expertiseregio's.

De tabel is bekostigd door het ministerie van VWS.