Aandeel 40-jarige vrouwen in arbeidsuren van een paar

Aandeel van 40-jarige vrouwen in het totaal aantal arbeidsuren van een paar, geboortegeneratie 1955 tot 1960 t/m geboortegeneratie 1975 tot 1980.
Deze tabel toont welk aandeel vrouwen van 40 jaar van verschillende geboortegeneraties hadden in het totaal aantal arbeidsuren van een paar.