Zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2020

Gegevens die verschillende inzichten geven in de zorg voor kinderen (<12 jaar) op Caribisch Nederland, 2020.
De tabellen bevatten allerlei informatie in relatie tot de zorg voor kinderen. De gegevens worden gepresenteerd voor de drie eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba afzonderlijk en daarnaast voor het totaal hiervan, de bevolking van Caribisch Nederland. In tabel 1 is voor personen die als ouder onderdeel uitmaken van een paar met één of meer kinderen (<12 jaar ) weergegeven hoe de zorg voor de kinderen tussen beide ouders is verdeeld. In tabel 2 is voor alle werkenden die één of meer kinderen (<12 jaar) hebben weergegeven hoe de zorg voor deze kinderen geregeld is wanneer zij werken. Deze gegevens zijn verbijzonderd naar geslacht. In tabel 3 is voor personen die niet willen of kunnen werken vanwege de zorg voor gezin of huishouden weergegeven of het om zorg voor kinderen of andere personen binnen of buiten het huishouden gaat. Deze gegevens zijn verbijzonderd naar geslacht en positie in het huishouden. Om te komen tot de benodigde informatie voor deze gegevens zijn er additionele vragen in het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland (AKO-CN) 2020 toegevoegd. Het betreft een herhalingsonderzoek bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).