Van casuïstiek naar statistiek

grafiek
Dit betreft het rapport dat onderdeel is van het resultaat van de methode ontwikkeld door het IPW en het CBS om in de toekomst meer inzicht te kunnen krijgen in de omvang van bepaalde problematieken. Dit is gedaan met 4 casussen die uiteindelijk hebben geleid tot statistieken over 3 thema’s: jongeren in verschillende leefhulpvormen, gedetineerden en uithuisgeplaatsten. De statistieken gaan over de jaren 2018-2020. 3 casussen die vertaald zijn naar 3 tabellen als onderdeel van het resultaat van een methode-ontwikkeling om van casussen statistieken te maken. De eerste tabel betreft een benadering van uithuisgeplaatste kinderen in 2020, in de tweede tabel worden financiële posities van jongeren in verschillende leefhulpvormen bekeken (2018) en de derde tabel gaat over het verlies van inkomen en verhuizingen van gedetineerden na detentie (2019).

Het CBS heeft met het IPW een iteratief onderzoeksproces doorlopen om van testcasussen statistieken te maken. Deze dienen als prototype voor eventuele toekomstige casussen. Behalve een methodiek, levert dit onderzoek door de toepassing op testcasussen ook inzichten op voor die casussen. In dit rapport wordt nader ingegaan op de methodiek.

De tabellen zijn een onderdeel van de resultaten van een methodiek die het IPW met het CBS heeft ontwikkeld om van casussen statistieken te maken. Dit heeft als doel meer inzicht te krijgen in de omvang van maatschappelijke problemen en mogelijke redenen hiervoor.