Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019

Tabellen over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2019/’20.
Gegevens over vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2019/’20. Het betreft de arbeidsmarktkenmerken direct na schoolverlaten en één tot vijf jaar na schoolverlaten.
De tabellen tonen het aandeel met werk en met een uitkering, de wekelijkse arbeidsduur, uurlonen en het aandeel met een bijstandsuitkering en met een Wajong-uitkering.

Opdrachtgever: ministerie van OCW.