Bestedingen aan duurzaam voedsel 2019 en 2020

Cijfers over bestedingen aan duurzaam voedsel in 2019 en 2020 in supermarkten.
Op verzoek van Wageningen Economic Research stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks maatwerktabellen samen over bestedingen aan duurzaam voedsel in supermarkten. Dit gebeurt met behulp van scannerdata die het CBS van supermarkten ontvangt. De resultaten worden door Wageningen Economic Research verwerkt in de Monitor Duurzaam Voedsel. De maatwerktabellen bevatten nieuwe cijfers over het verslagjaar 2020 en definitieve cijfers over het verslagjaar 2019.