Looncomponenten pensioenopbouw, 2020

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw, 2020
De populatie van dit onderzoek bestaat uit de doelgroep voor pensioenopbouw zoals hier vastgesteld als alle werknemers in de leeftijd van 21 jaar tot de AOW-leeftijd. Uitgezonderd zijn directeurgrootaandeelhouders van een nv/bv, deelvissers, musici, artiesten, stagiairs, gebruikers van de opting-in regelingen en overige fictieve dienstbetrekkingen. Betreft nader voorlopige cijfers.
Bekostigd door: ministerie SZW.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR000166.