Aantal banen per SBI per maand, maart – mei* 2021

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, maart – mei* 2021
De populatie in de tabel bestaat uit banen van werknemers in loondienst. De tabel bevat maandelijkse baangegevens afgerond op honderdtallen, van maart tot en met mei 2021. De cijfers van maart en april 2021 zijn nader voorlopig, de cijfers van mei 2021 zijn voorlopig.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR000166-h.

Bekostigd door: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).