Samenstelling wagenpark bestelauto's en emissies

De tabellenset bevat gegevens over het aantal bedrijven met bestelauto's in gebruik in 2019. Hierbij zijn gegevens over de voertuigen en de bedrijven beschikbaar.

Er is een tabellenset samengesteld over het bestelauto wagenpark van bedrijven. Hierin zijn de voertuigen middels gebruik van verschillende bronnen toegewezen aan de hoofdgebruiker. Dit is het bedrijf of de persoon die de bestelauto’s de meeste dagen in gebruik heeft gehad. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR001104A.