Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020

© Hollandse Hoogte / Stijn Rademaker
Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) en schoolniveau leerjaar 3 voortgezet onderwijs van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2019 en op 1 oktober 2020, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2017 t/m 2019 (respectievelijk 2018 t/m 2020).
Op verzoek van de gemeente Den Haag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze tabellen samengesteld over de relatie tussen onderwijs en jeugdzorg. De gemeente, schoolbesturen en andere organisaties in de stad hebben samen een plan voor het onderwijs gemaakt, de Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2018-2022. Het Urban Data Center Den Haag werkt samen met de gemeente aan de monitoring van de HEA.