Economische groei in Leiden, 2020*

© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
Economische groei in Nederland, Zuid-Holland, Leiden en Bollenstreek, regio Leiden, Leiden, 2020*
Om inzicht te krijgen in de economische structuur van de gemeente Leiden en de regio Leiden (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude) is de economische groei berekend. Ter vergelijking zijn de cijfers over Nederland, Zuid-Holland en Agglomeratie Leiden en Bollenstreek ook opgenomen. Dit onderzoek is uitgevoerd door UDC/Leiden071 op verzoek van de gemeente Leiden.

Deze raming van de economische groei over 2020 is de eerste voorlopige raming op gemeenteniveau. De groei wordt geraamd met behulp van voorlopige cijfers uit de Nationale Rekeningen. De basis van de raming wordt gevormd door de gemeentelijke economische structuur van de laatste definitieve jaarraming. Op deze economische structuur worden per bedrijfstak de nationale economische groeicijfers gezet.

In december 2021 wordt het gemeentelijke groeicijfer over 2020 herzien op basis van nieuwe broninformatie. Het groeicijfer is dan ook beschikbaar naar vier bedrijfstakken. Daarnaast worden dan ook de cijfers over het jaar 2019 aangepast met nieuwe gemeentelijke broninformatie. Zowel de uitkomsten van 2019 als 2020 worden dan aangesloten op de herziene macrototalen van Nationale Rekeningen.